_

"Postoji jedna tačka u životu kada shvatiš ko je važan, ko nikada nije bio važan, ko više nije važan i ko će uvijek biti važan. Zato se ne br...